2/14/2015

Shaolin ♥ 3, czyli o Straznikach Swiatyni i o niezwyklym Lesie Pagod

Hej! Dzisiaj trzecia i zarazem ostatnia część postu z Klasztoru Shaolin.

W klasztorze rezydują prawdziwi mnisi, zajęci sprawami religijnymi, jednakże turyści nie mają do nich żadnego dostępu.
Mnisi pełniący funkcje administracyjne są profesjonalnie wyedukowanymi menadżerami, zaś kluczową rolę odgrywa utworzona w 1987 roku grupa pokazowa zawodowych atletów, nawiązująca do historii "strażników" świątyni, zbrojnej milicji formowanej przy klasztorze. Grupa początkowo nosiła nazwę "Zespół Wushu z Shaolin", a od 1989 działa jako "Mnisi Korpus Kungfu z Shaolin".


Główną zasadą mnichów Shaolin jest wyrzeczenie się wszystkich dóbr i skupienie się wyłącznie na swoim umyśle. Klasztor można opuścić dopiero, kiedy opanuje się 18 technik Buddy. Mnich musi posiąść zdolność kontrolowania oddechu i mieć nieskazitelną moralność.


Ostatnim elementem nauki jest udowodnienie posiadania wszystkich 18 umiejętności. Wszyscy, którzy ukończyli tę drogę muszą być wierni zasadom Shaolin na zawsze, propagują oni filozofię Zen Buddyzmu i kulturę stworzoną przez mnichów ponad 1500 lat temu.

  

Medytacja buddyjska to precyzyjna metoda pracy z umysłem. Uspokaja umysł i uniezależnia go od zmieniających się nieustannie warunków. Celem medytacji jest uwolnienie umysłu od wszelkich słabości i ograniczeń oraz rozwinięcie w pełni wszystkich jego doskonałych właściwości, szczególnie nieustraszonej mądrości, spontanicznej radości i aktywnego współczucia. Regularna praktyka sprawia, że w coraz większym stopniu wszystko, co się wydarza, jest przeżywane jako świeże i interesujące, a działanie dla dobra innych staje się naturalne i spontaniczne.


Poniżej "Da Lin" (dosłownie: " Duży Las"), zwany potocznie "lasem pagód" jest od wieków miejscem pochówku przeorów świątyni Shaolin. Wzmianki i ryciny o nim są niewiele młodsze od mającego ponad półtora tysiąca lat klasztoru. 


"Da Lin" składa się z 245 pagód, i uważa się, że jest to największe ich skupisko w Chinach.

     


Zwyczaj pochówku religijnych przywódców Shaolin w pagodach związany jest z buddyzmem. Przekazy podają, że ciało twórcy buddyzmu - Buddy Sakjamuni'ego zostało po jego śmierci pochowane w ziemnym kopcu, w słynnym "Bodgaya", w Indiach. Od tego czasu, groby buddyjskich mistrzów miały taki właśnie kształt, a po ich śmierci pogrzeb przebiegał na wzór pochówku twórcy tej religii.


Poprzez stulecia, grób o kształcie kopca ewoluował do formy niewielkiej, glinianej pagody (zwanej również "stupą"). Przez wieki zmianie ulegały wielkość i kształt pagód oraz stylizacja zdobiących je ornamentów.

     


Szykuję też oddzielny wpis na temat filozofii buddyzmu i wtedy pokażę Wam wnętrza chińskich świątyń. Na dzisiaj to już wszystko, pozdrawiam Was serdecznie :)
Copyright © 2017 Happy life plan