1/29/2015

Ogrody Mistrza Sieci i Pokornego Zarzadcy, czyli poznajcie Suzhou - zielona Wenecje Wschodu


Hej :) Dzisiaj wreszcie udało mi się znaleźć trochę czasu na przyjemności i skończyłam dawno rozpoczęty post, więc zapraszam Was na nowy (i długi) wpis :) Pokażę Wam piękne chińskie ogrody i opowiem o paru ciekawostkach związanych z ich projektowaniem, między innymi o najważniejszych regułach Feng Shui.

Hey! Today, I finally found some time for pleasure and I am happy to invite you for a new (and long) post :) I'll show you a beautiful Chinese gardens and I’ll tell you few interesting facts related to their design, especially about the most important rules of Feng Shui.


Oba ogrody z dzisiejszego postu mieszczą się w pięknej miejscowości – Suzhou, która leży około 100 km od Szanghaju. To miasto od wieków słynęło z produkcji jedwabiu i handlu, z których czerpało ogromne zyski. Bogactwo miasta przyciągało chińskich oligarchów, którzy zaczęli się tu osiedlać. Tam gdzie są elity tam jest też nacisk na rozwój sztuki i właśnie wtedy zrodziła się w Suzhou moda na wytworne ogrody.

Both gardens from today's post are located in the beautiful city - Suzhou, which is located about 100 km from Shanghai. This city has been famous for centuries especially from silk production and trade, which brings huge profits. The wealth of the city had influence for Chinese oligarchs, who began to settle here. In place where are elites with money there is also an emphasis on the development of art and at that time in Suzhou was born the fashion for elegant gardens.


W mieście powstało 287 typowo chińskich ogrodów, z których do dzisiaj przetrwało około 70 (co nadal jest imponującym wynikiem). Wszystkie ogrody Suzhou są wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego. 

In the city was created 287 typical Chinese gardens, but to this day survived about 70 (which is still an impressive result). All the gardens of Suzhou are inscribed on the UNESCO World Cultural and Natural Heritage.

   

Ogród Mistrza Sieci pochodzi z połowy XVIII wieku i jest to najmniejszy i chyba najpiękniejszy ze wszystkich w tym mieście. 

 The garden called Garden of Master of the Web (I’m not sure about my translation:)) dates from the mid-eighteenth century, and it is the smallest and perhaps the most beautiful of all in this city.

 


Zajmuje około 0,5 ha i jest to klasyczny ogród obok domu, w którego krajobraz wkomponowano drewniane pawilony, dziedzińce, nieregularne korytarze. W samym środku znajduje się staw.

It takes about 0.5 hectares and is a classic garden located next to the house. The landscape is really beautiful with wooden pavilions, courtyards, irregular corridors. In the middle there is a pond.
 

Właścicielem posesji był cesarski minister Shi Zhengzhi. Legenda głosi, że pewnego dnia jego ukochany syn poszedł się kąpać w rzece i o mało nie utonął. Uratował mu życie mieszkający niedaleko rybak, a szczęśliwy ojciec na pamiątkę nazwał swój ogród jego imieniem. 

The owner of the property was the imperial minister Shi Zhengzhi. The legend says that one day his beloved son went to bathe in the river and almost drowned. Saved his life one fisherman who lived in near, and it’s why the happy father called his garden in his honor.   

  
Zazwyczaj w typowym chińskim ogrodzie znajduje się staw, a jest to związane z regułami Feng Shui. Woda jest źródłem życia. Jest kształtowana tak, aby nie było widać jej końca (poprzez zacieranie linii brzegu czy nieregularny kształt zbiornika). Takie ukształtowanie zbiornika wodnego ma symbolizować połączenie światów lub przejście do innego świata.
  
In a typical Chinese garden there is a pond, and it is related to the rules of Feng Shui. Water is the source of life. It has irregular shape so anyone could see the end (by blurring the shoreline or irregular shape of the tank). This configuration of the water supposed to symbolize the connection between worlds.Generalnie chiński ogród ma być asymetryczny, powinien składać się z nieparzystej liczby elementów, części, co ma świadczyć o nieskończoności, jednak powinien tworzyć jednolitą całość. Regułą jest minimalizm i prostota, brak niepotrzebnych ozdobników. 

Generally Chinese garden should be asymmetric, should consist an odd number of elements, parts - which is to provide the infinity, but it should form a unified whole. The rule is minimalism and simplicity, without unnecessary frills. 

   

  
Pamiętać należy również o zasadzie „Wu xing”, czyli zasadzie pięciu żywiołów uważanej za fundament Feng shui. Żywioły te to: drzewo, ogień, ziemia, metal i woda.


Very important thing is also the principle of "Wu Xing", which is basically considered as the five elements of Feng shui foundation. These elements are: wood, fire, earth, metal and water.

  
Najważniejsza jest relacja ukształtowania terenu i architektury stworzonej z połączenia wody i kamieni. Budowa ogrodu posiada dwa główne aspekty: zewnętrzny (wizualny) i wewnętrzny (ukryty, symboliczny). 

The most important is the relationship between the terrain and architecture created from a combination of water and stones. The construction of the garden has two main aspects: external (visual) and internal (hidden, symbolic).

 


Symbolika ogrodu przekazuje sens istnienia. Jest kształtowana poprzez sadzenie konkretnych roślin, czy też przez stosowanie określonych materiałów. 

 The symbolism of the garden conveys the sense of existence. Is shaped by planting certain plants, or by the use of specific materials.


Drugim odwiedzonym przeze mnie miejscem w Sushou był Ogród Pokornego Zarządcy. Ten z kolei jest bardzo duży i spokojnie można nazwać go miejscowym parkiem (ma ponad 5 hektarów). Pochodzi z XVI wieku.  

The second place I visited in Sushou was Humble Administrator's Garden. This one is very large and you can call it more like a local park then like garden (about 5 hectares). It dates from the sixteenth century. 
Należał do  cesarskiego inspektora, który mawiał: „Kiedy zajmuję się moim ogrodem i sprzedaję zbierane w nim warzywa, czuję się jak człowiek pokorny”. Stąd nazwa :)

It belonged to the imperial inspector who used to say: "When I am spending time in my garden and then I sell the vegetables from it, I feel like a humble man." And it is why this garden is called like this :)

 
Ogród rozciąga się wokół stawu, którego powierzchnia zajmuje około 75% całego ogrodu. W niektórych miejscach staw pokryty jest całkowicie kwiatami lotosów, co wygląda przepięknie.

Garden extends around the pond, which takes about 75% of the entire garden. In some places, the pond is completely covered with lotus flowers, which looks really amazing. 


 Same kwiaty lotosu mają też wielkie znaczenie w religii buddyjskiej, ponieważ wyrastają z mułu na dnie, który symbolizuje świat materialny, następnie wydostają się na powierzchnię wody, by rozkwitnąć w słońcu, czyli w świecie duchowym. I dlatego lotos jest symbolem poszukiwania prawdy i duchowej czystości – piękne, prawda? :)

Lotus flower by the way is also very important in the Buddhist religion, because it grows from the mud at the beggining (which symbolizes the material world) and then grows through the surface and next blooms in the sun (which means the spiritual world). And that is why the lotus is a symbol of the search for truth and spiritual purity - beautiful, isn’t it? :)


Mam nadzieję, że Wam się podobało :) I hope you enjoyed it :)  


Copyright © 2017 Happy life plan