12/13/2014

Shanghai - drapacze chmur, promenada Bund i zachwycajacy Pudong

Hej! Pamiętam moją reakcję, kiedy zza jednego z ogromnych budynków ukazał mi się ten widok :) Ogromne 'wow' towarzyszyło mi podczas całego pobytu w Szanghaju :)
Hey! I still remember my reaction when from behind one of the very big building appeared to me this view :) Huge 'wow' accompanied me during my entire stay in Shanghai, look why.        

 Szanghaj to największe miasto w Chinach. Jest położone w delcie rzeki Jangcy, to jedno z czterech miast wydzielonych Chińskiej Republiki Ludowej. Szanghaj jest najludniejszym miastem Chin (Chongqing, jako miasto wydzielone ma większą populację, ale na znacznie większym obszarze). Cała jednostka administracyjna liczyła w 2010 roku 23 019 148 mieszkańców.

    

Shanghai is the largest city in China. It is located in the delta of the Yangtze River. Shanghai is the most populous city in China (Chongqing, as the township has a larger population, but on a much larger area). The entire administrative unit in 2010 consisted of 23 019 148 inhabitants.Bund to nadbrzeżna promenada znajdująca się w Szanghaju, na prawym brzegu rzeki Huangpu.
Bund ma 1,5 km długości i ciągnie się od mostu Waibaidu do mostu Nanpu. Od zachodniej strony otoczony jest ciągiem 52 budynków, pochodzących z czasów kolonialnych, wybudowanych w stylu architektury barokowej, renesansowej czy klasycystycznej, jak również art déco. Od strony wschodniej znajduje się wał przeciwpowodziowy nazywany "murem zakochanych", z którego można oglądać panoramę rzeki Huangpu i położonego na jej drugim brzegu Pudongu.

The Bund is a coastal promenade located in Shanghai, on the right side of the Huangpu River. The Bund is 1.5 km long and extends from the bridge to the bridge Nanpu Waibaidu. The west side is surrounded by a series of 52 buildings from the colonial period, built in the style of baroque, Renaissance and neoclassical, as well as art deco. From the east embankment is called "walled love" from which you can watch the panorama of the Huangpu River and situated on the other bank amazing view to Pudong. 


Pudong lub oficjalnie Nowa Dzielnica Pudong to dzielnica we wschodniej części miasta, na wschodnim brzegu rzeki Huangpu. Posiada status specjalnej strefy ekonomicznej. 

Pudong or officially Pudong New Area is a district in the eastern part of the city, on the east bank of the Huangpu River. It has the status of a special economic zone.
Zachwycający, prawda? Pozdrawiam,
Copyright © 2017 Happy life plan