12/07/2014

My Dear it's always tea time - dwa slowa na temat chinskiej herbaty

Hej :) W Chinach narodziła się tradycja herbaty, która na równi z kaligrafią, sztuką rzeźbienia pieczęci czy ceramiką traktowana jest jak dziedzina sztuki chińskiej. Nigdzie indziej, może poza Japonią, kultura herbaty nie jest tak bogata i różnorodna. 


 Hey :) Tea tradition was born in China, which is treated as a branch of Chinese art as well as calligraphy or ceramics. Nowhere, perhaps outside of Japan, tea culture is not as rich and diverse as in China. And this is topic of today's post :)


Ojczyzną herbaty są Chiny – tam wykształciła się roślina Camellia sinensis i, co ważniejsze, właśnie tam narodził się zwyczaj picia herbaty. Chiny to także drugi co do wielkości producent herbaty i jedyny kraj, gdzie wytwarza się jej wszystkie „sześć wielkich rodzajów” – herbaty zielone, białe, żółte, turkusowe, czerwone i czarne.

China is the homeland of tea - there has developed the plant Camellia sinensis and, more importantly, there was born the custom of drinking tea. China is also the second largest producer of tea and the only country where they make it all "six major types" - green tea, white, yellow, turquoise, red and black.


Legenda mówi, że odkrył ją cesarz Shennong – Boski Rolnik, uznawany za patrona rolnictwa i medycyny, który według tradycyjnej historiografii chińskiej panował w latach 2737-2697 przed naszą erą. Herbatę długo traktowano jedynie jako lek na liczne dolegliwości, lecz stopniowo stała się cenionym napojem, dostępnym początkowo tylko dla arystokracji, ale z czasem coraz bardziej powszechnym. Do jej spopularyzowania przyczynili się mnisi buddyjscy, którzy zaczęli ją uprawiać, udoskonalili sposoby jej obróbki i przyrządzania.

The Legend of tea. Legend talks that the Emperor Shennong discovered tea. Tea for long time was treated only as a cure for many ailments, but gradually became a highly valued drink, available initially only for the aristocracy, but over time more and more common. Its helped popularize Buddhist monks who began to cultivate it, perfected ways of processing and cooking.
  
 
          


Herbata zyskała miejsce w trzech wielkich systemach filozoficzno-religijnych Chin.  Dla konfucjanistów była ważnym elementem rytuału podejmowania gości, a także ceremonialnym darem składanym w ofierze przodkom lub jako danina cesarzowi. Taoiści traktowali ją jako panaceum na wszelkie dolegliwości, a niektóre rzadkie i cenne gatunki uznawali za cudowny napój przedłużający życie, czy nawet zapewniający nieśmiertelność.

Tea gained a place in the three great philosophical and religious systems of China. For Confucians was an important element of the ritual of guests hosting, as well as the ceremonial gift forefathers sacrificed folding or as a tribute to the emperor. Taoists were treated as a panacea for all ailments, and some rare and valuable species recognized as a miracle drink for life extension, or even to ensure immortality.


Jak mówi chińskie przysłowie:

gdy przychodzi gość – napij się z nim herbaty,
a pogłębi uczucie przyjaźni;
gdy jesteś spragniony – napij się herbaty,
a zwilży gardło i spowoduje wydzielanie śliny;
gdy jesteś zmęczony – napij się herbaty,
a rozluźni mięśnie i usunie zmęczenie;
gdy masz wolną chwilę – napij się herbaty,
a napełni uszy i nos piękną wonią;
gdy serce stroskane – napij się herbaty,
a ukoi serce i oczyści ducha;
gdy się przejadłeś – napij się herbaty,
a przyspieszy trawienie i usunie tłuszcz.


Picie herbaty było dla nich również drogą do osiągnięcia jedności z naturą. Mnisi buddyjscy początkowo najwyżej cenili jej właściwości orzeźwiające, gdyż picie herbaty ułatwiało im wytrwanie w długich medytacjach. Z czasem stworzyli rytuał jej przygotowania i picia, który symbolicznie wyrażał elementy filozofii buddyjskiej.
(morzeherbaty)

 Drinking tea was for them the way to achieve unity with nature. Buddhist monks are valued its properties as the most refreshing drink because it helps their perseverance in long meditations. Over time, they created the ritual of preparing and drinking tea, which symbolically expressed elements of Buddhist philosophy.Pozdrawiam Was serdecznie,
Copyright © 2017 Happy life plan