11/09/2014

Welcome to Beijing, czyli zwiedzamy Pekin

Witajcie! Od dzisiaj zmieniamy kontynent i przenosimy się do Azji :) a konkretnie do Chin. W pierwszych postach pokażę Wam Pekin (chiń. 北京, pinyin: Běijīng), czyli stolicę Chińskiej Republiki Ludowej.


Hello! From now on, we change the continent and move to Asia :). In the first posts I'll show you Beijing (Ch. 北京, pinyin: Běijīng), which is the capital of the Republic of China.
 

Ta podróż była dla mnie niezwykła, bo po raz pierwszy miałam styczność z tak odmienną kulturą od tej, w której żyję. Zachwycała mnie historia, architektura, kuchnia, a przede wszystkim ludzie. Uwierzcie mi - nigdzie na świecie nie odczułam tak wielkiej sympatii od obcych ludzi jak tam. Co więcej, ta fascynacja naszą europejsko-azjatycką odmiennością była wzajemna - nie tylko ja fotografowałam, ale i mnie proszono o wspólne zdjęcia, co było całkiem sympatyczne (przynajmniej przez kilka pierwszych dni ;)).

This trip was amazing  to me, because it was the first time I had contact with such a different culture. I admired history, architecture, cuisine, but above this all I admired people from China. Believe me - nowhere in the world I felt so much sympathy from strangers as there. Moreover, this fascination with our Euro-Asian dissimilarity was mutual - not only I was photographer, but also I was often asked  to joint a photo, which was quite nice (at least for the first few days;)). Zdjęcia starałam się w miarę logicznie posegregować w posty, ale i tak nie będą się ściśle trzymać żadnych reguł - dzisiaj to, co najstarsze - Zakazane Miasto i trochę zdjęć oddających ogólny klimat starego Pekinu, zapraszam do oglądania :) 

I tried to logically segregate photos in the posts, but it will not stick to any strict rules. Today I will show you places which are the oldest - like Forbidden City and some pictures which shows the overall feel of old Beijing, I invite you to watch :)

 
Zakazane Miasto (chiń. 故宫, Gù Gōng, dosł. „Starożytny Pałac”) – dawny pałac cesarski dynastii Ming i Qing, znajdujący się w centrum Pekinu. W 1987 roku obiekt został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Forbidden City (Ch. 故宫, Forbidden City, literally. "Ancient Palace") - the former imperial palace of the Ming and Qing dynasties, located in the center of Beijing. In 1987, the property was inscribed on the UNESCO World Heritage list.


Brama Tienanmen (Brama Niebiańskiego Spokoju) jest „bramą” do Zakazanego Miasta. Kiedyś wstęp był tam zakazany. Znajduje się tam Pałac Cesarki zamieniony obecnie na Muzeum Pałacowe. Był on siedzibą ostatnich dynastii chińskich Ming (1368 - 1644) i Qing (1644 - 1911). Obszar zakazanego miasta zajmuje powierzchnię 720 tys. m2, liczy łącznie 9 000 pomieszczeń. Zakazane Miasto zbudowane za panowania dynstii Ming składa się na nie ok. 800 pałaców i wiele pomniejszych budowli, które razem tworzą pełen harmonii układ. Naprzeciwko Bramy Niebiańskiego Spokoju znajduje się Hala Najwyższej Harmonii, w której odbywały się m.in. uroczystości koronacyjne. Po obu stronach Hali znajdują się pawilony Czunghotien i Paohotien. W pierwszym z nich cesarz przygotowywał się do uroczystości, zaś drugi służył jako sala audiencyjna. Dalej na północ, za Bramą Niebiańskiej Czystości znajduje się kompleks pałaców cesarskich: Pałac Niebiańskiej Czystości, Pałac Ziemskiego Spokoju oraz Sala Jedności. W bocznych pałacach warto zwiedzić liczne muzea m.in. Muzeum Sztuki, Muzeum Ceramiki i Skarbiec Cesarski. Na końcu kompleksu znajduje się ogród cesarski, uznany za najbardziej typowy ogród cesarzy w Chinach. Znajdują się w nim pawilony, olbrzymie głazy skalne sprowadzone z Wuxi, oczka wodne oraz rośliny.

 

      


      


       

To się nazywa prawdziwa zupka chińska :)

This is called - the real chinese soup :)


     


Drzewko Bonsai - Bonsai Tree


    


Pozdrawiam,
Copyright © 2017 Happy life plan